2004

MRI in het VU Amsterdam Gereed maken voor MEG onderzoek De MEG 1,5 uur afgezonderd in de kelder van het VU

MEG (Magneto Encephalo Grafie) vangt gelijktijdig op meer dan honderd plaatsen elektromagnetische signalen van de gehele hersenschors op. Het heeft daardoor een veel groter oplossend vermogen dan de klassieke electroencephalografie (EEG) ofwel hersenfilmpje. De tijdschaal waarop deze signalen gemeten kunnen worden is erg klein, kleiner dan een duizendste seconde en is vergelijkbaar met de snelheid waarmee zenuwcellen in het brein signalen aan elkaar overdragen. Dit aspect onderscheidt de MEG van de andere brain imaging technieken.